A Neveléstudományi tanszék javasolt szakdolgozati témái pedagógia szakosoknak 2018-ban

Az alább felsoroltak általában nem dolgozatcímek, hanem tágabb témák, melyek konkretizálásában, „személyre szabásában” oktatóink szívesen nyújtanak segítséget – kérjük, forduljanak mielőbb közvetlenül hozzájuk! Elérhetőségük megtalálható a Neveléstudományi tsz. honlapjának „Elérhetőségek” lapján, illetve a félévi kurzuskínálatokban is.

Természetesen, hallgatóink választhatnak itt fel nem sorolt, más témákat is, illetve a megjelölt témákat is írhatják más témavezetőhöz, mint aki meghirdette azokat. Ilyenkor forduljanak ahhoz az oktatóhoz, akit témavezető tanáruknak szeretnének megnyerni. Indokolt esetben más szak, vagy más intézmény oktatója is felkérhető témavezetőnek: evvel kapcsolatban a Neveléstudományi Tanszék vezetőjétől kell előzetes felvilágosítást kérni.

Szakdolgozati témák

Pedagógia záróvizsga és tételsor 2018

 

Ideiglenes órarendek

A 2017/2018. TANÉV II. (TAVASZI) FÉLÉVÉNEK RENDJE

Beiratkozás és tantárgyfelvétel: 2018. január 15. – január 27. a Neptun rendszeren keresztül.
Keresztféléves hallgatóknak személyes, „papír alapú” beiratkozás a Tanulmányi Hivatalban, a hivatalos nyitva tartási időben:
             Hétfő – Kedd:          9–13 óra
             Szerda – Csütörtök: 11–15 óra
              Péntek:                    9–13 óra

Pótbeiratkozás és pót-tárgyfelvétel:
2018. január 29. – február 3. (különeljárási díj ellenében, amely 2.000 Ft tantárgyanként)
2018. február 5. – február 10. (különeljárási díj ellenében, amely 2.000 Ft kreditenként)
Ünnepnapok: 2018. március 15., március 30., április 2., május 1., május 21.
Pihenőnap: 2018. március 16., április 30.
Tavaszi szünet (csak nappali tagozaton): 2018. április 2. – 6.
Szorgalmi időszak: 2018. január 29. – május 13.
Vizsgaidőszak: 2018. május 14. – június 15.
Pótvizsgaidőszak: 2018. június 18. – június 23.
Diplomaosztó ünnepség: 2018. július 6.